За поддръжката на стадиони и  спортни терени разполагаме с експертно обучен персонал и собствен  набор от  специализирано оборудване. Това позволява да управляваме целия проект, включително дизайн, планиране, земните работи оформянето, крайната подготовка, ако се налага подмяна на тревните чимове с нови, Предлагаме и сезонна поддръжка на спортни терени и стадиони или еднократни услуги със специализирана техника, с която разполагаме.

Send comment

0

Your Cart