Какви са етапите за поръчка на поливна система.

 • Заснемаме терена, ако не   разполагате с необходимата скица на вашия двор.

• Проектираме върху вече готовия опорен план. На базата на проекта изготвяме оферта, съпътствана с пълна количествено-стойностна сметка, за всички материали и необходимите видове работи.

• След одобрена оферта се пристъпва към изпълнение.

На нас може да разчитате за:

  • Автоматични поливни системи;
  • Капково напояване;
  • Дренажи;

Send comment

0

Your Cart