ВИДОВЕ ПРОЕКТИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

  • Идейно-дендрологичен проект – съдържа общо разположение на алейната мрежа, парковите елементи и дендрологичен състав на проектираната растителност. Може да се представи и под формата и на скица, ако се спрете на нас като изпълнител на озеленяването на Вашия двор, тъй като в този случай други чертежи не са необходими
  • Посадъчен чертеж – определя по схема посадните места на растенията.Този чертеж ви е необходим, ако един специалист проектира, а друг го изпълнява
  • Проект за алейна мрежа и вертикална планировка – необходим е на строителите, за да изградят комуникацията в двора
  • Декоративни дворни настилки – детайлен чертеж, който показва растера на настилките в двора. Необходим, когато има рисунък на алеите и трябва да се изпълни точно.Прави се при по-големи дворове, с широки алеи
  • Проект за декоративна водна площ – може да бъде изготвен за фонтани, водни огедала и каскади с по-голям размер.За малка декоративна водна площ или езерце в двора трябва да се доверите на изпълнителя
  • Проект за автоматизирана поливна система – добре е да го имате, тъй като това е подземно съоръжение и е разумно да се знае, къде какво се намира, ако възникне проблем
  • Детайли на архитектурни паркови елементи – изработват се по желание на клиента
  • Количествена сметка за изграждане на проекта – задължително е да я имате
  • Обяснителна записка – описва идеята на проекта. Въпрос на Ваше желание е да я имате

Send comment

0

Your Cart