БЯЛА ДЕТЕЛИНА  – все по-желаната тревна площ с по-малко поливане и косене

Основни характеристики на бялата детелина:

◊ Многогодишен,нискорастящ,коренищен вид тревисто растение.

◊ Развива се добре и в глинести,и в по-бедни каменливи почви.

◊ Не понася кисели или лошо дренирани почви.

◊ Търпи умерено засушаване.

◊ Силно светлолюбив вид, който на сянка не се развива добре.

◊ Устойчива на интензивно натоварване, късане, газене. Бързо възстановява листна маса след екстремно натоварване.

◊ Вид подходящ за защита на почвата от ерозия.

◊ Азотофиксиращ вид, т.е. корените й придърпват и задържат азотните съединения в повърхностният почвен пласт. По този начин след 1-2 сезона почвата е по-богата,което подпомага растежа и развитието на други видове треви. Това й качество я прави подходяща за затревяване на овощни и лозови масиви.

◊  Агресивен вид. Развива солидна листна маса и задушава плевелите със здравата си коренова система.

◊ Цъфти от май до октомври. С цветовете си привлича пчели и насекоми,  и  се използва като медоносно растение. Намира широко приложение  във ферми за отглеждане на охлюви.Подходяща за затревяване на лозови и овощни масиви, като уктепващ и азотофиксиращ вид.

Създаване на тревна площ от бяла детелина и поддръжка

 ❶ Обработете терена на дълбочина 10 см. и го подравнете.

 ❷  Засейте половината семена в една посока, а след това останалата част перпендикулярно на първото засяване.Семената на бялата детелина могат да се засяват  от ранна пролет март,април до началото на септември.

 ❸  Заравнете терена отново с гребло,за да покриете семената. Валирайте.

 ❹   Дълбочината на засяване трябва да е не повече от е 0,5 до 1см. Максимум.

Тази дълбочина гарантира покълването на семената.Ако дълбочината на засяване е по-голяма,те могат да се задушат и да не поникнат.

 ❺ До покълването на семената,както и след това трябва да се поддържа оптимална влага на терена.

❻  Детелината е коренищен вид и може да се коси много ниско и  по-рядко, от 2 до 3 пъти в месеца.

7.  В зависимост от типа на терена терена, подхранвайте от 3-5 пъти в сезона с подходящи минерални торове

Купи бяла детелина тук: https://totex.net/produkt/byala-detelina-trifolium-repens/

0

Your Cart